យុវជន​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ឡើង​ទួល​រអិលដួល​ត្រ​វ​រថយន្ត​មិន​ស្គាល់​ម៉ាក​កិន​ពីលើ​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ពេល​បញ្ជូន​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN