ភី​លី​ពី​ន រំដោះ​ទីក្រុង​អ៊ីស្លាម ម៉ា​រ៉ាវី​បាន​ពី​ពួក ISIS​វិញ ក្រោយពេល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​អស់ ៥​ខែ​ – CEN