គ្រួសារ Galaxy Navatra នាំគ្នា​ទៅ​ដើរលេង​ស្រុកស្រែ រក​ខ្យង បង់សំណាញ់ អូស​ត្រី​មក​អាំង មើលទៅ​ទំនង​ខ​ប់​ណាស់ ពិសេស​ចំពេល​ខ្យល់​ធ្លាក់​ត្រជាក់​ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN