រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន លើកទឹកចិត្ត​និស្សិត​នាយទាហាន ឱ្យមាន​ស្មារតី​ចូលរួម​យកចំណេះ​ទៅ​អនុវត្ត​ការងារ​ចំ​គោលដៅ និង​រក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់​សង្គម​ – CEN