សម្តេច​តេ​ជោ​ថា​៖ មិនមាន​ការបិទ​ប្រទេស ឬ​រាជធានី​ខេត្ត ឬ​តំបន់​ណាមួយ​ទេ​ – CEN