តើ​គួរ​លើកលែង​ឲ្យ​អត់​? ចាប់បាន​ចោរ​ស្រី​ម្នាក់​លួច​ទូរស័ព្ទ​អ្នកដើរ​ផ្សា​របឹង​កេងកង ប្រាប់ថា​ដាច់ចិត្ត​លួច​ដោយសារតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN