ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ​៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ហុង​គ្រី លោក​ភី​ត​ធើ ហ្សី​ចា​តូ គឺជា​អ្នក​តវ៉ា​ប្រឆាំងនឹង​ការព្យួរ​ភាពអនុគ្រោះ​ពន្ធ​ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ EBA 20% ពី​កម្ពុជា – CEN