រំជួលចិត្ត តើ​មាន​បុរស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ស្មោះ​ស្មេ​ហ៍​បែបនេះ​! ខាង​ប្រុស​សុខចិត្ត​រៀបការ​នឹង​សព​មិត្តស្រី និង​សូម្បី​ឲ្យ​ថ្លៃ​បណ្តា​ការ​រហូតដល់​… (​វីដេអូ​) – CEN