​ផ្អាកសង្វៀន​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរទាំងអស់ ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារតែ​រឿង​កូ​វីដ ១៩ – CEN