រំភើបចិត្ត​ជំនួស​! ពេលនេះ​ប្អូនប្រុស ពេជ្រ ធារ៉ា និង​ក្មេងៗ​២​នាក់​ទៀត មានសំណាង​ត្រូវ​សាលា​ប៊ែ​ល​ធី ឲ្យ​ចូលរៀន​ឥតគិតថ្លៃ រហូត​ចប់​ថ្នាក់​!! – CEN