ប្រពៃ​ណាស់ សួស វី​ស្សា ចែក​រ៉ូ​ប​free ឱ្យ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដែល​ខ្វះខាត​ – CEN