សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​៖ ច្រានចោល​ការចោទប្រកាន់​ថា អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កំពុង​នាំ​ចេញទៅ​ប្រទេស​អូ​ ​ស្ត្រា​លី​មាន​ការជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN