លេង​អីចឹងៗ​គាំងបេះដូង​ស្លាប់​ហើយ​! ជី ដេវីត អន់ចង់ ក្រោយ​សុខៗ ទេព បូ​ព្រឹក្ស ប្រាប់ថា​មានកូន​ – CEN