នៅចាំ​សេដ្ឋី​មាស​នេះ​ទេ​! ពេលនេះ​ទុក្ខ​ជាន់​លើ​ទុក្ខ មិន​ត្រឹម​ជាប់គុក​ច្រើន​ឆ្នាំ​ទេ តែ​ថែមទាំង​ធ្លាក់ខ្លួន​ដុនដាប​…. – CEN