ទៀតហើយ​! ក្មេងស្រី​អាយុ ១៣ ឆ្នាំ ត្រូវបាន​បង្ខំ​រៀបការ​នឹង​បុរស​ប្រពន្ធ​៤​អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ និង​ត្រូវ​មើលថែ​កូនៗ​ប្តី​ដែលមាន​អាយុ​ស្មើ​ខ្លួន​ – CEN