តុលាការ​សម្រេច​ឃុំខ្លួន ដាក់ពន្ធនាគារ មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់ ដែល​ភ្ជ​ង់​កាំភ្លើង​ចាប់​​ប្រពន្ធ​គេរំលោភ​បានសម្រេច​ – CEN