ផ្អែមៗ​សុខៗ Love Riya និង​ប្រូ សូ​នី ឈ្លោះ​គ្នា​ខ្លាំងៗ​ផ្អើល​ពេញ​ឡាយ ដល់​ថ្នាក់ Riya បណ្តេញ​ចេញពីផ្ទះ​ភ្លាមៗ និង​ហែក​ខ្ទេច​គ្មាន​សល់ ដោយសារតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN