ចូលរួម​សោកស្តាយ​ផង​! យុវតី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ម្នាក់ បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត​ទាំង​ពុំបាន​លា​ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ដោយសារតែ​…. – CEN