មុននេះ​បន្តិច ទ្រី សុ​ផានិត បាន​បង្ហោះ​សារ​ប្រាប់​ជំងឺ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​របស់ខ្លួន ដោយពេល​នេះ​…. – CEN