កោះ​តៃវ៉ាន់ នឹង​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​នាវាមុជទឹក​ថ្មី នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ – CEN