ហួសចិត្ត​ណាស់​! អ្នកនេសាទ​ម្នាក់​ស្ទើរ​បាត់បង់​ជីវិត ដោយសារ​ត្រី​១​ក្បាល ព្រោះតែ​… – CEN