អរគុណ​ណាស់​! បុរស​ពីរ​នាក់​នេះហើយ ដែល​បាន​លើកស្ទួយ​ជីវិត​ក្មេងប្រុស ពេជ្រ ធារ៉ា និង​កុមារី យ៉ង់ ស្រី​នី​ត ឲ្យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ និង​កំពុងមាន​ពន្លឺ​រស្មី​…. – CEN