បុរស​ម្នាក់​យក​កាំបិទ​អា​រក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង ត្រូវបាន​ដឹកបញ្ជូន​ទៅ​សង្គ្រោះ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ភ្លាមៗ – CEN