ឪពុកម្តាយ បាត់បង់​ជីវិត​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ បន្សល់ទុក​នូវ​កូនភ្លោះ​២​នាក់ កំព្រា​ទាំង​ក្មេងខ្ចី​ – CEN