សន្តិសុខ​ពីរ​នាក់​ជា​គូ​ដណ្តឹង​ជិត​រៀបការ​កំពុង​ដេក​យាម​ក្រុមហ៊ុន ផាស ស្អាប់​ត្រូវ​រថយន្ត​បើក​មក​បុក​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់​និង​របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN