មាន​ពន្លឺ​រស្មី​ហើយ​! លោក​ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន បានសម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើស​យក​ស្រី​នី​ត ចូលក្នុង​ផលិតកម្ម​របស់លោក និង​ថែមទាំង​… (​វីដេអូ​) – CEN