ស្អាត​ខ្លាំងណាស់​! ស្រី​នី​ត និង​កូនស្រី​នាយ​ពាក់​មី ពេល​តុបតែង​ស្លៀក​ឈុត​បុរាណ​នេះ ពិតជា​សមសួន​ណាស់ ដល់​ថ្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​សរសើរ​ថា​… – CEN