អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​៖ បទ​ញុះញង់​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មិនមែនជា​ការរំលោភ​សេរីភាព នៃ​ការបញ្ចេញមតិ​នោះទេ​ហើយ​ការលុបចោល​បទល្មើស​ញុះញង់​នេះ នឹង​នាំមក​នូវ​ភាពអនាធិបតេយ្យ​ – CEN