យុវជន​បន្សាប​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​៥០​នាក់ ហែក​បង្អួច​រត់គេចខ្លួន ពី​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារនីតិសម្បទា​កែវផុស – CEN