សូម្បីតែរូបសំណាកលោកតាលើភ្នំដោះក្រមុំ ខេត្តមណ្ឌលគីរី ក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរ..? (Video inside) – CEN