អាកាសយានិក​សិង្ហ​បុរី ធ្វើការ​ចុះចត​បន្ទាន់ នៅលើ​ផ្លូវ​ហាយវ៉េ របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN