ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​បិទ​បារ រឹតបន្តឹង​ភោជនីយដ្ឋាន និង​ព្រះវិហារ ចំពេល​មានការ​ផ្ទុះឡើង​នៃ​កូ​វីដ​១៩ – CEN