អាក្រក់​ណាស់​! បើកឡាន​រ៉េ​ពេញ​ផ្លូវ ក្នុង​បំណង​ខូច​មិន​ឲ្យ​គេ​វ៉ា​ខ្លួន​បាន សូម​ប៉ូលិស​មើល​ផង កុំ​ឲ្យ​រួចខ្លួន​! (​វីដេអូ​) – CEN