ឃាត់ខ្លួន​លោក​ស័ក្តិ​៥​ម្នាក់ សង្ស័យ​យក​អាវុធ ទៅ​សំឡុត​គំរាមកំហែង​អ្នកដទៃ​ – CEN