នាយ​ឧត្ដមសេនីយ៍ វង្ស ពិ​សេន​៖ គ្រប់​បណ្ដា​ប្រភេទ​ទ័ព​ត្រូវ​ចូលរួម​ការពារ​សន្តិភាព​ឱ្យបាន​ដាច់ខាត ទោះ​ក្នុងតម្លៃ​ណាក៏ដោយ​ – CEN