​ប្រធានការិយាល័យ​នគរបាល​អន្តោប្រវេសន៍ ច្រក​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋា​ន​អន្តរជាតិ​កងកេង រង​ការចោទប្រកាន់​យកលុយ​ពី​ភ្ញៀវ​ – CEN