អាមេរិក ផ្តល់ជំនួយ​បន្ថែមចំនួន ៦០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដល់​កម្ពុជា ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​គ្រោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​កន្លងមក – CEN