ភាពចម្រូងចម្រាស ថ្លៃ​ចំណាយ​បុណ្យសព​តារាចម្រៀង សាន ស្រី​ឡៃ​ – CEN