ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​ថៅកែៗ​បានឃើញ​ផង​! ម្តងនេះ​សាហាវ​ណាស់ អា​ធំ​២​គ្រឿង​ខោក​គ្នា​នៅលើ​ផ្លូវ​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ អ្នកដំណើរ​ព្រលឹងចុងសក់​! (​វីដេអូ​) – CEN