ជីប ម៉ុង នឹងដាក់​ដំណើរការ​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​ប្រាំ​តម្លៃ​ជិត​១៨០​លាន​ដុល្លារ ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​ – CEN