ម្តាយ​ឯណា​ទប់​ចិត្តបាន​! ខណៈ​កូនស្រី​តែងតែ​សួរថា ម៉ាក់ៗ​មុខ​អូន​ពេលណា​ស្អាត​ដូច​មុន​វិញ​? ម្តាយ​ក៏​ឆ្លើយតប​ថា​… អាន​ហើយ​ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​! – CEN