យល់​យ៉ាងណាដែរ​!? ក្រោយ​ឃើញ​គេ​នាំគ្នា​ជួយ​ហូរហែ​ដល់​ស្រី​នី​ត​ពេក ពិសេស​លើ​រឿង​មួយ​នេះ ស្រាប់តែ Cath ដាក់​ឲ្យ​ចំៗ​ថា​… – CEN