ចាប់ខ្លួនអ្នកមើលថែ​​កូនលោក​ឧកញ៉ា​ ឌួ​ង​ ឆាយ ដែលប្រើហិង្សាក្តិចមួល កូនប្រុសទាំងពីរនាក់ ​ – CEN