ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​រាយការណ៍​ថា មាន​ករណី​ផ្ទុះ​សាជាថ្មី និង​ធំ​ជាង​មុន នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចាប់តាំងពី​ខែមីនា​ – CEN