ក្រោយ «Diamon Message» ត្រូវបាន​បិទ ព្រោះតែ​ប្រ​ម៉ូត​សិន​ក្តៅ​សាច់​ពេក ពិសេស​គឺ​កញ្ចប់​ទី​៣​ប្រើ​មាត់ បញ្ចុះ ៧០% ម្នាក់ៗ​នាំគ្នា​លាន់មាត់​ថា​…. – CEN