សាកសព​របស់​ទារិកា ត្រូវគេ​បាន​រកឃើញ​នៅក្នុង​ស្បោង​សំរាម ត្រូវបាន​ទុកចោល​នៅក្នុង​បរិវេន​វត្ត​ស្រះចក​ – CEN