សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ ព្រៃឈើ ដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ និង​តំបន់​ការពារ​នានា​មួយចំនួន នៅតែ​បន្ត​ទទួលរង​ការកាប់បំផ្លាញ​និង​ការទន្ទ្រាន​កាន់កាប់​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ គួរឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ​ – CEN