បាញ់​ស៊ី​ប​គ្រាប់​ពិត​កាំភ្លើងយន្ត និង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ ទីលាន​បាញ់​ស៊ី​បរ​បស់​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង​តាកែវ​ – CEN