សម្ដេច​តេ​ជោ​ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជា​នឹងដាក់​ចេញ​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​ – CEN