សង្ស័យ​ពុល​ទឹក​ដែលមាន​សារធាតុ​គីមី​ពុល​នៅ ស្រុក​ទឹកផុស មាន​ជនរងគ្រោះ​ចំនួន​១៣​នាក់ ក្នុងនោះ​ស្លាប់​២​នាក់​ – CEN